Doelstelling

De stichting FACTOR stelt zicht ten doel festiviteiten en activiteiten te organiseren voor de bewoners van Deurne West. Deze festiviteiten en activiteiten worden georganiseerd om de bewoners van Deurne West met elkaar in contact te brengen en elkaar te leren kennen. De achterliggende gedachte is dat mensen die elkaar kennen, samen beter in staat zijn de leefbaarheid binnen een wijk zo optimaal mogelijk te houden.

Daar waar dat mogelijk en/of wenselijk is zullen de festiviteiten en activiteiten ook toegankelijk zijn voor bewoners van de gemeente Deurne en omliggende gemeenten.

De Stichting FACTOR werkt nauw samen met de Wijkraad Deurne West omdat de doelstelling van beide organisaties elkaar gedeeltelijk overlappen en ondersteunen.

De Stichting FACTOR heeft geen winstoogmerk.

Twitter

Impressie

Sponsoren